لومن چیست؟ عدد لومن در نورپردازی چه چیز را نشان می دهد؟

شنیدن واژه لومن، زمانی که قصد خرید لامپ یا [...]