رینگ لایت چیست؟

رینگ لایت چیست و چرا باید از آن [...]